TARTO-MA KELE KÄSSI RAMAT KUMMA SISSE I. KIK EWANGELIUMMA- NINK EPISTLI-LU, KUMBE EGGÄL AIG-PÜHHÄL SURIL- NINK MUIL PÜHHIL, KUMMA AJASTAN TULLEWA, LOETAS NINK SELLETETÄS; II. ISSANDA JESUSSE KRISTUSSE KANNATAMISSE- NINK KOOLMISSE LUGGU; III. MEIJE ISSA...