EESTI MAKSEBILANSS : RAHVUSVAHELINE INVESTEERIMISPOSITSIOON. VÄLISVÕLG ; 1996