SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE VOLINIKU ... AASTA TEGEVUSE ÜLEVAADE