RIIGI KINNISVARA AS AASTARAAMAT = STATE REAL ESTATE LTD ANNUAL REPORT ...