EUROOPA PETTUSTEVASTANE AMET : ... AASTA ARUANNE : KOKKUVÕTE