TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL. AASTARAAMAT ... = UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. YEARBOOK ...