ACTA BIBLIOTHECAE NATIONALIS ESTONIAE (ABNE) = EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU TOIMETISED (ERRT) = TRANSACTIONS OF THE NATIONAL LIBRARY OF ESTONIA (TNLE)