RETSENSIOONIDE KROONIKA : EESTI NSV AJALEHTEDES JA AJAKIRJADES AVALDATUD RETSENSIOONID TRÜKITEOSTE, ARTIKLITE, TEATRILAVASTUSTE JA KINOFILMIDE STSENAARIUMIDE KOHTA = ЛЕТОПИСЬ РЕЦЕНЗИЙ : РЕЦЕНЗИИ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕЧАТИ, СТАТЬИ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ И ...