EESTI NSV RAHVAMAJANDUSE PLAANI TÄITMISE PÕHINÄITARVE = ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА ЭСТОНСКОЙ ССР : KUUKIRI


Выбор периода

1940