WALIJATE NIMEKIRI LINNAWOLINIKKUDE WALIMISTE JAOKS JURJEWIS (TARTUS) ... AASTAL = СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЫБОРА ГЛАСНЫХ Г. ЮРЬЕВА ... = WÄHLERLISTE FÜR DIE STADTVERORDNETENWAHLEN IN JURJEW (DORPAT) ...