NÕUKOGU AASTAARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE ÜVJP PEAMISTE ASPEKTIDE JA PÕHILISTE VALIKUVÕIMALUSTE KOHTA ...