LÜHHIKE ÖPPETUS MIS SEES MONNED HEAD ROHHUD TÄEDA ANTAKSE, NI HÄSTI INNIMESTE KUI KA WEISTE HAIGUSSE NING WIGGADUSTE WASTO, ET SE KELLEL TARWIS ON, WOIB MOISTA, KUIDA TEMMA PEAB NOU OTSIMA NING MIS TULLEB TÄHHELE PANNA IGGA HAIGUSSE JURES