PIIBLI RAMAT, SE ON KEIK SE JUMMALA SANNA, MIS PÜHHAD JUMMALA MEHHED, KES PÜHHA WAIMO LÄBBI JUHHATUD, WANNA SEÄDUSSE RAMATUSSE EBREA KELE JA UE SEÄDUSSE RAMATUSSE KREKA KELE ESSITE ON ÜLLESKIRJOTANUD, NÜÜD AGGA HOPIS, JUMMALA ARMO LÄBB...