TARTU ÜLIKOOLI AGRIKULTUURKEEMIA-KATSEJAAMA TEATED = MITTEILUNGEN D. AGRIKULTURCHEMISCHEN VERSUCHSSTATION D. UNIVERSITÄT TARTU