TALLINNA ÜLIKOOLI HUMANITAARTEADUSTE DISSERTATSIOONID