2014. aasta aruanne Euroopa Kontrollikoja eriaruannete põhjal võetud järelmeetmete kohta : (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule) ; (Eriaruanne / Euroopa Kontrollikoda ; 2016, nr. 2)
View View

Downloaded 1 time

Available at the authorised workplace in the National Library of Estonia, Archival Library of the Estonian Literary Museum, Tallinn University of Technology Library and University of Tartu Library

Available in the network of the National Library of Estonia

Available in public network

2014. aasta aruanne Euroopa Kontrollikoja eriaruannete põhjal võetud järelmeetmete kohta : (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule) ; (Eriaruanne / Euroopa Kontrollikoda ; 2016, nr. 2)

Technical data

Publisher:
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
Published:
Language:
Estonian
Depositor:
Eesti Rahvusraamatukogu
User Note:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_02/SR_FOLLOW_UP_ET.pdf
Type:
serial
Copyrighted
ESTER
b45589665
ISBN
978-92-872-3930-2 (epub)
ISBN
978-92-872-3993-8 (pdf)
ISN
QJ-AB-15-026-ET-E
ISN
QJ-AB-15-026-ET-N

URL: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:274820

Keywords

SEE ALSO